VISIE

HET NATIONALE CULTURELE CENTRUM

vormt een culturele, progressieve en sociaal kritische beweging voor het Nationaal culturele leven, met als doel om een uitgebreider beeld van de Cultuur te ontwikkelen met behoud van de klassieke volkscultuur. In de breedste zin van het woord.

Waar Cultuur is, dient men die ook zelf te cultiveren, door te strijden voor de normen en waarden in de samenleving. Deze normen en waarden leiden er uiteindelijk toe dat Nederlands burgerschap een hoger Cultuur besef gaat ontwikkelen, die ook in verband staat met onze klassieke/moderne mentaliteit en haar geestelijke perspectieven.

Die mentaliteit heeft alles te maken met ons alert geweten. Hier ook de hoge Cultuur als consequentie van intellectuele rijpheid op een van haar perspectieven, waardoor we meer en beter de ander voelen en begrijpen, en dus betere participatie en samenwerking. Hier kunnen bijvoorbeeld organisaties voor goede doelen en idieële instellingen ook als cultureel actief worden beschouwd.

De civilisatie, die ons moderne brein aanspreekt, vraagt in eerste instantie onze aanpassing aan de maatschappelijke regels en creëert een afstand tussen betere participatie en het integreren in de noodzakelijke hogere Cultuur. Het individu stelt zichzelf daarmee centraal.

We geloven dat de ontwikkeling van het culturele leven afhankelijk is van de maatschappelijke prioriteit en de noodzaak en de reflectie van ons standpunt en ons beeld van de algemene existentiële kwesties als vaderland en vrijheid.

De volgende vragen werpen zich op:

  • Wat betekent het vandaag de dag voor een mens om een intellectueel te zijn, met het Globalisme, de revolutie van de telecommunicatie en de multiculturele samenleving?
     
  • Hoe kan een mens bereid zijn mee te gaan met deze uitdaging van het Nationaal cultureel leven en zelf constructiever participeren in de maatschappelijke ontwikkeling? 
     
  • HET NATIONALE CULTURELE CENTRUM is hiervan overtuigd en zorgt graag voor de overtuiging van anderen bij het geven van een antwoord over deze kwesties, bij het verwerven van belangen van de:
    NATIONALE INTELLECTUELE CULTUUR.

De Nationale intellectuele Cultuur, die binnen de samenleving een leidende rol heeft, is bezig en verdiept zich in het evalueren van de geschiedenis van de maatschappij en haar toekomst, om te kunnen beantwoorden aan culturele en maatschappelijke kwesties en lasten.

Met de betrokkenheid van de Nationaal intellectuele Cultuur kan het Nationaal cultureel beleid beter gedirigeerd en geadresseerd worden in het cultureel leven voor de belangenbehartiging van de
ORIGINALITEIT VAN DE NEDERLANDSE IDENTITEIT .

Het is gevraagd om deze Nationale intellectuele Cultuur open te houden voor ontwikkeling en continuïteit voor een beter perspectief voor de Nationale identiteit, en deze loopt parallel naast de traditie en de volkscultuur in het cultureel leven.

Ook het ontwikkelen van een Nationaal cultureel educatief beleid (vanaf de basisschool) is zeer belangrijk, en niet alleen in bepaalde sectoren als bijvoorbeeld defensie.

We geloven dat het Nationale culturele leven een wisselende verantwoordelijkheid is tussen burger en Overheid. Vooral de steun van de staat is van essentieel belang voor het Nationaal cultureel leven. Ons cultureel gedrag is een echo van wat we geloven.

Het verwezenlijken van een Nationaal cultureel beleid lukt het beste, als deze onder de titel van een NEDERLANDS NATIONAAL CULTUREEL CENTRUM wordt gepresenteerd.