NATIONAAL MEDIAAL PODIUM

Vanuit HET NATIONALE CULTURELE CENTRUM stellen we de volgende vragen:

  • Hoe kan het mediabeleid gericht zijn op zo’n manier dat deze in dienst staat van Nationaal cultureel maatschappelijke kwesties?
  • Hoe kunnen de media een flexibel instrument zijn in dienst van het Nationaal educatieve beleid, naast het nieuws en welzijnsprogramma’s?
  • Hoe zorgt het mediabeleid ervoor dat de toekomstige generaties opgevoed worden met de waarden van Nationale principes en kwesties?
  • Staan de Nederlandse media open om te participeren aan het Nationale culturele beleid bij het bouwen van de evenwichtige civilisatie van het intellect en de geest?
  • Staan de Nederlandse media open om te participeren aan het Nationale culturele beleid, opkomend voor een kennis en wetenschap die leidt naar meer rijkdom – om van de Nederlandse natie een sterk land te maken in deze concurrerende wereld?

Wij roepen op om te werken aan een hoge Cultuur. Deze hoge Cultuur is haar intellectuele doel en haar voeding is kennis / educatie en haar onderwerp is de verwezenlijking van Nationale principes, leidende naar het leefbaarheid en niet naar alleen schizofrene kunstzinnige uitingen die zich buiten de samenleving plaatst.

Kijken en bekijken wat er in het mediale leven gebeurt, betreffende het afdekken van het culturele optreden in het Nederlandse Koninkrijk.

Wie en wat kan deze chaos organiseren?

We hebben het niet over de hoeveelheid en de variatie van de uitzendingen. Het gaat om de opties en kwesties die onder het nationaal-cultureel-maatschappelijk optreden vallen en worden gelanceerd als onderdeel van algemene TV programma’s, terwijl men zou verwachten dat die onderwerpen van het nationale culturele leven een eigen culturele zender zouden hebben.

Het bestaande aanbod (bijvoorbeeld Cultura die uitzendingen van het Ministerie van Cultuur biedt) geeft wel culturele items die zijn gericht op welzijn en kunstzinnige activiteiten, maar mist het verband met de Nationale culturele actualiteit en onderwerpen die daartoe kunnen behoren.
http://www.cultura.nl/

De schriftelijke media kent meer objectiviteit dan de visuele media. Daar gaat het om talkshows die hun richting hebben gemist en die allerlei levensaspecten in één programma willen presenteren en daar allerlei verschillende gasten bij halen met hun eigen stromingen en achtergronden, met de bedoeling een mozaïek te vormen van de verschillende levensrichtingen, maar waardoor geen werkelijke harmonisering plaatsvindt. De paradox van de kleuren van zigeunerkeramiek is, dat er teveel felle paradoxale kleuren in voorkomen waardoor het een rommeltje wordt.

Hier komt het mediale traject van HET NATIONALE CULTURELE CENTRUM in beeld, die culturele, intellectuele en sociaal-maatschappelijke programma’s wil lanceren die het beeld van het culturele leven van het Koninkrijk der Nederlanden in de media kunnen herbalanceren.

STICHTING ORIGINALITEIT VAN DE NEDERLANDSE IDENTITEIT