NATIONAAL INTELLECTUEEL PODIUM

HET NATIONALE CULTURELE CENTRUM beoogt:

  • Niet dat de Cultuur intellectuele beperkingen kent;
  • Niet dat de betrokken intellectueel die een Nationaal cultureel bewuste boodschap draagt, afwezig is op het culturele podium;
  • Dat de Cultuur van het woord de prioriteit krijgt, zonder de kunst apart te zetten, om te bouwen aan de intellectuele mens die in harmonie is met het universum;
  • Het bouwen aan de Cultuur van het intellect om ons te ontwikkelen naar meer een bevolking van de pen, voorafgaand aan de andere kunstzinnige activiteiten;
  • Vindingrijke mensen te stimuleren die onze intellectuele kennis en culturele optreden verbeteren en aantrekkelijk maken en wiens voorkeur uitgaat naar de rol van de hand en de tong (schrijven en spreken) ten opzichte van het oog en het oor (andere kunstzinnige uitingen).

Het Nationaal intellectuele podium is een constant traject. Deze ontwikkelt, behoudt en behartigt de belangen van het cultureel en intellectueel leven in het Nederlandse koninkrijk.

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het stimuleren van de efficiëntie van de verschillende Nationale culturele optie’s.

En betrokken zijn bij algemene intellectuele onderwerpen voor het culturele belang.

  • Hoe komen culturele evenementen in Nederland tot stand en waardoor?
  • Hoe vormt de moderne Nederlandse intellectueel zich binnen ons Nationale culturele leven?

Hierin kan het INTELLECTUEEL PODIUM, als onderdeel van het HET NATIONALE CULTURELE CENTRUM, een rol spelen door zich te verdiepen in creatieve en kritieke lectuur betreffende Nationale culturele aspecten van lopende en toekomstige maatschappelijke kwesties.

Hierdoor worden programma’s gelanceerd die bestemd zijn om het discussiëren over lectuur te bevorderen (dialogen aangaan), zodat het publiek ideeën gaat uitwisselen in seminars, tentoonstellingen en debatten met intellectuelen.

STICHTING ORIGINALITEIT VAN DE NEDERLANDSE IDENTITEIT