NATIONAAL EDUCATIEF PODIUM

Sinds de vroege geschiedenis probeert elke natie om eigen normen en waarden te hebben, en principes waar ze trots op zijn. Elke natie werkt mee aan de continuïteit van deze normen en waarden door ze aan te passen afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen.

Deze moeten geleerd en bestudeerd worden door elke generatie. Het optreden van Nationaal Educatief Podium binnen het Nationaal Cultureel Centrum maakt de normen en waarden die van generatie op generatie zijn doorgegeven zichtbaar.

Voor een gezond cultureel leven mag de Cultuur, die een compositie vormt van allerlei verschillende levensaspecten, niet ontbreken in de Nationaal culturele educatie.

Voortvloeiend hieruit kunnen we de volgende vragen stellen:

 • Kent de Nederlandse Cultuur een Nationaal cultureel educatief beleid?
   
 • Heeft het Nationaal cultureel beleid een onderwijsmethode voor scholieren?
   
 • Is het de bedoeling dat binnen het Nederlands onderwijs de Nationaal culturele educatie ontbreekt?
   
 • Bevat het bovengenoemde Nationaal cultureel educatief beleid de structuele waardigheden en de wijsheid om dit Nationaal onderwijs over te dragen aan de volgende generaties?
   
 • Bevordert dit Nationaal cultureel onderwijs de natuurlijke ontwikkeling om te exploreren en te exporteren, of wordt men geconfronteerd met barrières?

De verwachting is dat als de bovenstaande vragen niet worden opgelost en blijven hangen, zal dit leiden tot de volgende essentiële vragen, namelijk:

 • Is het de bedoeling, dat binnen de Nationale principes mensen die in naam van het Vaderland zijn gesneuveld, slachtoffers worden genoemd in plaats van martelaren?
 • Ligt er een onzichtbare en onverklaarbare wijsheid achter het feit dat er in het Nederlands Koninkrijk geen Nationale Garde is?
 • Was het constructief voor de Nederlandse personaliteit en was het van belang dat de trots van de militaire dienstplicht definitief ontbreekt? En zou de dienstplicht kunnen worden vergeleken met het werken bij een bedrijf?
 • Dat de media het volkslied niet ten gehore brengen aan het begin en het eind van de uitzending?
 • De ceremonie van het hijsen van de vlag op de educatieve instanties, is niet aan de orde in de Nederlandse Cultuur?

Wanneer gaat de Nederlandse vlag boven de educatieve instanties wapperen?

Hier komt vanuit HET NATIONALE CULTURELE CENTRUM dit permanente traject:

NATIONAAL EDUCATIEF PODIUM als Nationaal onderwijsrichting in de praktijk van het culturele leven. Zijn bron is de Nederlandse identiteit en zijn onderwerp is het Nationaal culturele burgerschap van de Nederlanders bouwen en verbeelden. Daarmee wordt een Nationaal educatief concours gelanceerd gerelateerd aan de elementen van de Nederlandse taal en Cultuur.

Ook worden programma’s in dit NATIONAAL EDUCATIEF PODIUM gelanceerd in de vorm van concours en concuratief optreden op het gebied van literatuur, kunst, media en wetenschappelijke kennis betreffende de humanitaire ontwikkeling van het circuit van onze interesse, om onze kennis te vergroten met betrekking tot het maatschappelijk cultureel besef en leidend tot een maatschappelijk hoge kennis en Cultuur. 

STICHTING ORIGINALITEIT VAN DE NEDERLANDSE IDENTITEIT