MISSIE

Onze missie, in het
NEDERLANDS NATIONAAL CULTUREEL CENTRUM is de
ORIGINALITEIT VAN DE NEDERLANDSE IDENTITEIT te verheerlijken en om als Nationaal cultureel platform, in dienst van de Nederlandse gemeenschap, het Nationaal cultureel maatschappelijk besef en de vitale uitstraling van de Nederlandse identiteit te verbeelden en uit te dragen.

HET NATIONALE CULTURELE CENTRUM is een intellectuele renaissance van het Nationale culturele leven. Een beweging die functioneert als Nationale liga voor het Nederlands culturele leven.

Wij zijn het Nationaal cultureel instituut, dat werd opgericht om een Nationaal cultureel panorama te vormen. Loyaal aan het Nationale culturele leven, die ons vraagt om samen een Nationale hoge Cultuur te bouwen.

Die hoge Cultuur is gericht op het ontwikkelen en behouden van de originaliteit van de Nederlandse identiteit, en deze te presenteren aan de wereld. Niet door het verschil met de andere identiteiten, maar wel door het karakter, eigenheid/intellectuele rijpheid en de rijkdom van deze originele identiteit.

Verder is er achter elk maatschappelijk fenomeen een cultureel perspectief, dat laat zien vanuit welke nationaal culturele betrokkenheid mensen werken en bezig zijn met kennis en beter begrip van hun maatschappij. Dan stellen zich twee vragen betreffende de Nationale intellectuele Cultuur:

  • Wie zijn de Nederlanders?
  • Hoe zouden ze moeten zijn?

Er moet eerst een antwoord worden gegeven op de tweede vraag, want feitelijk kan de eerste vraag niet beantwoord worden behalve wanneer de tweede vraag al is beantwoord.

Wat betreft de tweede vraag is het noodzakelijk en van Nationaal cultureel belang om een inschatting te maken van en alert te zijn op en consequenties te trekken uit het verschil tussen de betekenis en de praktijk van de
multiculturele samenleving 
en de
culturele variatie in de samenleving, om te weten wie Nederlander willen zijn.

Verstandiger is als de multiculturele samenleving feitelijk functioneert onder de gastvrijheid en de dominantie van de Nederlandse identiteit. Deze identiteit is de kern van het Nederlandse culturele leven, ook in een multiculturele samenleving.

Maar wat betreft de culturele variatie in de samenleving:
Het is verstandig om geen parallelle culturen te vormen met de Nederlandse Cultuur, om te voorkomen dat de gastcultuur één van de vele richtingen wordt. Dat zou nooit rechtvaardig zijn.

Het recht op verschillend zijn bestaat wel maar niet/nooit ten koste van de bestaande Nederlandse cultuur. Die cultuur vormt een planeet, waar de andere culturen als een maan omheen cirkelen.
Dat is ons Nationaal cultureel besef in het Nationaal cultureel centrum, die de basis vormt van ons maatschappelijk bestaan.

Het is in een Nationale Cultuur niet normaal als gevolg van de:
culturele variatie, dat er groeperingen ontstaan van mensen die buiten de Nationale culturele verbondenheid en de relaties in de samenleving leven.

Verder is het een nadeel bij zo’n culturele variatie dat het kan leiden tot het versterken van bepaald zich afzonderend maatschappelijk gedrag, zoals alleen symbolische participatie. Bijvoorbeeld wel leven in het Nederlandse Koninkrijk maar zonder interesse in de algemene, landelijke kwesties en openbare belangen, te ver van maatschappelijke betrokkenheid.

Daarom is het van groot belang om binnen het kader te blijven van de multiculturele samenleving en niet af te wijken van de betekenis daarvan.

Merken jullie wel wat er aan de hand is als gevolg van het landelijk beleid om de culturele variatie in verhouding te verwezenlijken in het algemeen in verschillende maatschappelijke instanties en overheidsorganen en wat het nadeel zou kunnen zijn van zo’n beleid? Gevolg van zo’n beleid kan zijn dat soms niet de juiste persoon op de juiste plek zit, wat ongeschikte kwaliteit oplevert en dit is niet in het vaderlands belang, ook al zijn de bedoelingen positief in het kader van gelijke behandeling en emancipatie. In het algemeen belang is het verstandig om niet zo zijn.