KWESTIES

Brief Hare Majesteit de Koningin:

1

Sinds 2009 is de STICHTING ORIGINALITEIT VAN DE NEDERLANDSE IDENTITEIT zeer tevreden met de medewerking destijds van Hare Majesteit de Koningin. Gezien de functie destijds van Hare Majesteit de Koningin ligt het beleid van het nationaal cultureel leven binnen het Nederlandse Koninkrijk onder het bewind van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze helpt de stichting met de doorverwijzing.

Klik op de brief om deze te lezen.

2-3

Hier publiceren wij een zeer spijtig document die de houding van de voormalig minister van cultuur in 2009 betreft. Dit document bevestigt de negatieve en onverantwoordelijke beslissing, terwijl verantwoordelijkheid in de ministeriële positie op de eerste plek hoort. Onze verklaring in de stichting is dat de minister een definitieve beslissing heeft genomen vanuit arrogante mentaliteit. Wij zien in de stichting dat de regering naast de autoriteit ook de dienaars zijn van het Nederlandse volk.

Allereerst is het belangrijk dat de stichting geen persoonlijk belang heeft, maar de stichting en het beoogde centrum behoort toe aan het Nederlandse volk. Het is blijkbaar de norm van de minister een negatief besluit te nemen met betrekking tot de stichting, wat een nationaal cultureel initiatief inhoudt, door de stichting niet te ondersteunen en samenwerking af te wijzen, terwijl de regering zelf niks opricht.

We zijn tegen en oneens met deze beslissing, want het is strijdig met de belangen van de Nederlandse Natie. We zijn de oprichter van het ontbrekende Nationaal Cultureel Centrum dat is een feit en fundamenteel recht voor een Nederlandse samenleving. Maakt niet uit wie er in de positie van een minister is, want inmiddels hij is weg en de huidige minister gaat straks ook weg. We hopen op een betere samenwerking met de volgende minister, want de Vaderlandse cultuur zal altijd blijven.

Onze visie gaat verder dan die van het ministerie van cultuur, die tijdelijk is. Het bovenstaande besluit van de minister beperkt ons niet om de toekomstige stappen om het nationaal cultureel centrum van de grond te krijgen en te realiseren. Er staat niets  boven het volksbelang.

Verder is de voormalig minister van cultuur, die HET NATIONALE CULTURELE CENTRUM heeft geweigerd, aan ons terug gekomen als minister van binnenlandse zaken, zoals dat in het Nederlandse Koninkrijk er is een gemis aan Technocraten, als gevolg van belangen/politieke optreden leidende naar een compromis binnen de Partij van de Arbeid. Deze compromis zou niet plaatsvinden zonder een politieke overeenkomst met meneer Rutte om een regering te vormen. Daarom zijn we van mening dat wat wordt niet benoemd vormt de VERGIFTIGING VAN DE DEMOCRATIE met zo’n politiek overeenkomst.

De vraag die zich hier stelt, was er geen andere minister mogelijk voor deze functie of moet het Nederlandse volk de prijs van de overeenkomst kabinet betalen? En wat zijn de consequenties van een politiek manoeuvreren? De wet is beperkt, maar wat we zien is dat een politicus formeel de regie niet meer dan een periode van tweemaal vier jaren uitvoert en dit is voor openbaar belang en puur inhoudelijke reden van de staten zaken, en om de ruimte geven aan een andere gekwalificeerde politicus. Mogelijk werken we in de stichting aan zo’n wetsvoorstel.

Brief ABN-Amro:

3-3

Als gevolg van de ongegronde beslissing met vage beargumentatie, een onverklaarbare financiële discriminerende beslissing van de ABN Amro na een fase van correspondentie en pogingen van overtuiging van de bank om te accepteren, heeft dit geleidend naar het uiteindelijke weigeren van een rekening voor de STICHTING ORIGINALITEIT VAN DE NEDERLANDSE IDENTITEIT. Ondanks dat er twee rekeningen geopend zijn sinds jaren bij de zelfde bank voor de oprichter van de stichting. Dat is de bevestiging van de discriminatie over het doel van de stichting want wettelijk is er een beschikking over een bankrekening voor iedereen. Deze houding komt van de bank die de Nederlandse Staat met de redding van de ABN Amro vele miljarden heeft gekost. (bron: Nederlandse media)  

Als één van de laatste landen van Europa krijgt Nederland een nationaal instituut voor mensenrechten. Achttien jaar nadat de Verenigde Naties van elke lidstaat vroegen zo’n college op te richten. En wordt het een lam of een leeuw? De Nederlandse politiek is er nog niet uit.

Bron: Nederland loopt achter. VN verzoek aan de Nederlandse staat om een college voor Mensenrechten op te richten.
Bron: http://archief.wereldomroep.nl/nederlands/article/mensenrechten-nederland-loopt-achter

Bij de feestelijke opening van het College voor de Rechten van de Mens op 3 oktober in het Beatrix Theater te Utrecht waren vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, juristen, ministers en ook de koningin aanwezig. Het College beschermt en bevordert mensenrechten in Nederland.

Feestelijke opening van het College voor de Rechten van de Mens
Bron: 
http://www.mensenrechten.nl/berichten/opening-college-groot-succes