INLEIDING

Waar is in de Cultuur in de praktijk de ruimte te vinden waar het hele menselijke gedrag, van eenling tot collectief, van eten en kleding tot aan kwesties betreffende welzijn en Nationale belangen, zich ontwikkelt?

Er zijn in het Nederlands koninkrijk vanzelfsprekend meerdere culturele centra, die culturele activiteiten uitvoeren. Deze zijn vaak op de algemene culturele of creatieve activiteiten gericht, maar deze activiteiten missen de Nationale culturele band die de Nationale identiteit vormt en in het centrum van het Nationale culturele leven moet staan.

Het vaderland roept dat het Nationale culturele centrum niet bestaat, terwijl zijn bestaan hoort bij elke trotse natie. Ook is het van belang om te herkennen en te erkennen dat de bijkomstige activiteitenzalen in de openbare bibliotheken wel wat kunnen doen tot op een bepaalde hoogte, maar deze vormen niet een Nationaal cultureel leven en kunnen nooit de basisrol van een Nationaal cultureel centrum vervangen.

HET NATIONALE CULTURELE CENTRUM is opgericht om in deze rol op te treden, vanuit de Nationale loyaliteit, in dienst van het vaderland. Ze richt haar activiteiten op Nationale culturele aspecten.

Door te werken aan een Nationaal cultureel educatief beleid, leidt dit naar de opbouw van de trots en de trouw aan het Nederlands koninkrijk. Het centrum zoekt de samenwerking met de Overheid, door samen het Nationaal cultureel beleid te presenteren. We geloven dat de prestige van de staat een fundamentele rol speelt bij het realiseren van het Nationale culturele leven.

HET NATIONALE CULTURELE CENTRUM wil graag een bouwsteen zijn voor het Nederlands Nationaal cultureel leven.

Vervolg:

Het is een serieuze tijd. serieuzer dan ooit, om een fundamentele evaluatie van de basis van de Nederlandse Cultuur te houden.

We moeten bescheiden zijn en erkennen dat het Nederlands cultureel beleid aangepast moet worden (waarbij het om meer gaat dan alleen welzijn en creatieve activiteiten) aan de voorzieningen van het landelijk noodzakelijke. Het gaat om de ontwikkelingen van de samenleving gebaseerd op normen en waarden, die de sleutel zijn voor een gezond nationaal cultureel leven en welke conclusies hieruit getrokken kunnen worden .

De Nederlandse staat wordt gevraagd om een ethische beslissing te nemen, die wellicht ver van het politieke debat afstaat, en deze te realiseren vanuit HET NATIONALE CULTURELE CENTRUM. Het niet bestaan van een dergelijk centrum kan een conflict vormen tussen de normen en waarden en verplichtingen binnen de Nederlandse samenleving.

Wanneer de Nationale principes om het bestaan van HET NATIONALE CULTURELE CENTRUM niet afgedwongen zouden worden door de morele plicht, dan zou dat leiden tot het beschadigen van de autoriteit en de bewaking van deze morele plicht.

HET NATIONALE CULTURELE CENTRUM vormt geen concurrentie voor het Nederlands Openlucht MuseumDe kern en kenmerk van het bovengenoemde centrum kan parallel naast het Nederlands Openlucht Museum staan, dit hoeft elkaar niet te belemmeren of te bijten.

http://www.openluchtmuseum.nl/

Het onderwerp van het Nederlands Openlucht Museum dat het fenomeen cultureel toerisme stimuleert om kennis te nemen van het Nederlandse erfgoed, welke is gelokaliseerd en zich manifesteert op een bepaalde plek en de informatie biedt over de Nederlandse geschiedenis vanuit het Nationaal archief, die dit aan het publiek openbaar maakt.

Vanuit de visie van HET NATIONALE CULTURELE CENTRUM het Nationaal cultureel leven is meer optreden in de praktijk gewenst. Dit reflecteert ook ons beeld van de Cultureel-maatschappelijk en openbare kwesties bij beheren en verbreding van de Nationale culturele ontwikkeling op een intellectuele en educatieve wijze. Het heeft een structuur om voor het volk een vestiging in elke provincie te realiseren.

De ontbrekende rol van het Nationaal Cultureel centrum in het Nederlands Koninkrijk kan worden gemerkt aan hoe het buitenlands cultureel beleid is geaccelereerd, om een aparte stichting op te richten voor het presenteren van het ontbreken van het NATIONALE CULTURELE CENTRUM in het buitenland. Dit heeft effect op zowel het binnenlandse culturele perspectief als mede het buitenlandse culturele perspectief van het Nederlands koninkrijk.

En nog spijtiger is het dat het NATIONALE CULTURELE CENTRUM niet gerepresenteerd wordt als het gaat om Nationale cultuur in het buitenland. Is de oprichting van SICA een gevolg van de wens van de overheid de Nederlandse cultuur in het buitenland te presenteren en van het ontbreken van het Nationale Culturele centrum? Welke behoefte wordt vervuld met oprichting van een aparte stichting door de overheid?

Kijk verder: http://www.sica.nl/

Voor het presenteren van de Nederlandse Cultuur in het buitenland en”nogmaals” vanwege het ontbreken van een Nationaal Cultureel Centrum, zoals feitelijk de meeste andere EU landen hun presentatie hebben aan de vereniging
EUNIC (NETHERLANDS EUROPEAN NATIONALE INSTITUTIONS OF CULTURE)
door hun Nationaal culturele centra, die het Nationale cultureel leven reflecteren. http://www.eunic-netherlands.eu/

De vraag rijst: Heeft de Nederlandse overheid deze vraag ook aan zichzelf gesteld? Is dit normaal? 
Verdient de Nederlandse natie niet een beter beeld van een Nationaal cultureel beleid voor een correcter, objectiever opereren ten name van het Nederlandse Koninkrijk in het buitenland?

Deze vragen behoeven een antwoord. 

STICHTING ORIGINALITEIT VAN DE NEDERLANDSE IDENTITEIT