CULTUREEL ATTACHÉ

Wanneer een onmiskenbare vraag vanuit intercultureel perspectief wordt gesteld, kan een dergelijke vraag dan via het Nederlandse volk aan de Overheid gesteld worden? Waarop is de Nederlandse cultuur met name gebaseerd? Het intellect of de geest? 

  • Hoe ziet ´de intellectueel´ van Nederland eruit? Is zijn rol gelijk aan die van intellectuelen in andere westerse/liberale landen of onderscheid hij zich vooral door eigen kenmerken?
  • Zijne Majesteit de Koning Willem Alexander van Oranje zegt: ‘mijn vader was ervan overtuigd dat water een essentiële rol speelt bij de ontwikkeling van mensen’. En, hoe wordt vanuit het buitenland naar de Nederlandse cultuur gekeken? Bestaat ´het Nederlandse denken´? En zo ja, in hoeverre staat dit denken centraal in de Nederlandse samenleving en door welke elementen wordt dit denken gevoed? Kunnen de Nederlandse culturele attaché het Nederlandse denken gebruiken om met intellectuele experimenten naar het buitenland te treden? 
  • Hoe kan de Nederlandse intellectualiteit gemobiliseerd worden via de culturele attaché om hun betrokkenheid over de verschillende culturele sectoren in de Nederlandse civilisatie en moderniteit als een Nederlandse experiment, om op correcte manier te exporteren, helder en loyaal houden? Hoe is de status van de literatuur binnen de Nationale Cultuur? Wordt deze status bepaald door een selectieve groep roman/boek schrijvers? Of is de Nederlandse literatuur feitelijk gestoeld op een (maatschappelijk gezien) meer rationele vorm van schrijven, terug te vinden in de volkskunst (gedichten, poëzie etc)? Deze literaire kunstvormen kunnen zich vertalen naar een culturele rijpheid binnen de middenstand, wat weer kan leiden tot hoge cultuur.

Ook realiseren we ons dat de culturele attaché een zeer belangrijk mediale rol kan spelen binnen de Nederlandse identiteit en de factoren die deze identiteit gevormd hebben in de loop van de geschiedenis tot aan de moderniteit. Deze rol bestaat naast de reeds aanwezige standaard culturele activiteiten, zoals het verspreiden van folders en het organiseren van wisselende bezoeken en concerten.

Wel. Hebben we nu een goed beeld over het optreden van de culturele attaché van de Nederlandse ambassades? En tot welk niveau is dit optreden passend binnen het nationaal cultureel belang, inclusief de middenstander?
Het centrum stelt zich door zijn missie als houder van nationaal culturele fenomenen van de Nederlandse natie ook in het buitenland op, om hen te attenderen op de mogelijkheid van het intellectuele perspectief binnen de Nederlandse cultuur. HET NATIONALE CULTURELE CENTRUM wil daarnaast ook een essentiële rol spelen als de nationale cultuur delegatie via de culturele attaché in de Nederlandse ambassades.

STICHTING ORIGINALITEIT VAN DE NEDERLANDSE IDENTITEIT